Viskas apie NI (National Insurance)

0
4814

National Insurance Numeris

Lietuvaičių populiariai vadinamas “inšuransas”, yra vienas iš svarbesnių dokumentų, kurį reikėtų turėti kievienam Jungtinėje Karalystėje dirbančiam kraštiečiui.

NI numerį, kurį jo savininkas gauna plastikinės kortelės forma, sudaro dvi raidės, šeši skaitmenys ir dar viena papildoma raidė, pvz., AB 12 34 56 C. Darbdavys paprašys Jūsų NI numerio, vos pradėsite dirbti. Numeris naudojamas informuoti Mokesčių Inspekciją (Inland Revenue) bei Darbo ir Pensijų departamentą apie atskaitytus nuo Jūsų socialinio draudimo mokesčius.

Jei neturite National Insurance numerio

Dirbdamas Didžiojoje Britanijoje, Jūs privalėsite turėti NI numerį ir mokėti įmokas. Atvykęs ir dar neturėdamas darbo, nesileiskite klaidinamas, jog negavęs NI numerio, negalite įsidarbinti arba pradėti darbo paieškų.

ST Partners pataria: Drąsiai ieškokite darbo, o darbdaviams, kurie įnirtingai nenori priimti į darbą Jums neparodžius NI numerio, pasakykite, jog jis gaunamas jau turint darbo pasiūlymą ir kad Jūs jį lengvai gausite. Kol neturite nuolatinio NI numerio, darbdaviui duokite laikinąjį.

Laikinasis NI numeris

Egzistuoja laikinasis ir nuolatinis NI numeriai. Pažymėtina, jog įsidarbinant reikia pildyti Inland Revenue formas, kuriose yra grafa NI numeriui įrašyti. Jei NI numerio neturite, palikite tą grafą tuščią ir informuokite darbdavį, kad numerio kol kas neturite. Darbdavys tuščioje grafoje turėtų įrašyti jūsų laikiną NI numerį, kuris nustatomas pagal formulę:

TN DD MM YY M arba F

Paaiškinimai:
TN = Temporary Number (laikinas numeris);
DD MM YY = gimimo diena, mėnuo ir metai;
M arba F = lytis (M – male – vyriška, F – female – moteriška).

Pavyzdys: vyriškis, gimęs 1980 metų balandžio 25 dieną, turės tokį laikinąjį NI numerį: TN 25 04 80 M.

ST Partners perspėja: Net turėdamas laikinąjį NI numerį, privalote nedelsdamas kreiptis į Darbo ir Pensijų departamentą nuolatiniam NI numeriui gauti. Priminsime, jog mokesčiai, sumokėti pagal laikinąjį NI numerį, bus vėliau automatiškai pervesti į Jūsų nuolatinio NI numerio sąskaitą.

Nuolatinis NI numeris

Nuolatiniam NI numeriui gauti Jums teks kreiptis į Darbo ir Pensijų departamentą pagal Jūsų gyvenamąją vietą. Kaip žinoti, kur skambinti? Atsiverskite savo vietovės telefonų knygą ir ieškokite skilties “Government Offices” – “Department for Work and Pensions”. Radę šios institucijos adresą savo teritorijoje, paskambinkite ir paprašykite paskirti interviu datą bei laiką.

ST Partners perspėja: Tinkamo telefono numerio paieška bei pats skambutis į šią instanciją gali kainuoti daug laiko, lėšų ir kantrybės. Kita vertus, jei nepasitikite savo anglų kalbos žiniomis tiek, kad drąsiai kalbėtumėte telefonu ir suprastumėte viską, kas sakoma, Jums gali prireikti pagalbos. Kartais telefonu skambinantysis yra paklausiamas kai kurių specifinių klausimų ir pan. ST Partners padės Jums užsisakyti interviu, jei turite kalbos barjerų – vienas iš darbuotojų nuvažiuos su Jumis į interviu ir sudalyvaus jame kaip vertėjas. ST Partners turi ne vienerių metų patirtį ir puikiai žino, kokių klausimų Jums reikia tikėtis ar kaip į juos atsakyti.

Dokumentai

Interviu NIN numeriui gauti reikės šių dokumentų:
Pasas;
• Įrodymas apie Jūsų įdarbinimą (esamą ar būsimą). Tai gali būti darbdavio laiškas, darbo sutartis, “payslipas”);
• Gyvenamosios vietos adreso Jungtinėje Karalystėje įrodymas (gali būti komunalinių paslaugų sąskaita, vadinamasis bilas);
• Jei esate self-employed asmuo, privalėsite įrodyti, jog esate užsiregistravęs Mokesčių Inspekcijoje (Inland Revenue);
• Jei dirbate statybų sferoje, Jums reikės CIS kortelės.

ST Partners perspėja: aukščiau paminėtų dokumentų fotokopijos nepriimamos, taigi jei tam tikro dokumento originalo neturite, atidėkite skambutį dėl NIN interviu.

ST Partners pataria: nežinote, kaip per kuo trumpesnį laiką gauti komunalinių paslaugų sąskaitą (bilą)? Greičiausiai atsiunčiamas yra BT telefono linijos užsakymo dokumentas, kuris priimamas kaip gyvenamosios vietos patvirtinimas.

Interviu

Interviu dėl NI numerio vyksta tik darbo dienomis. Todėl turėtumėte dar prieš skambindamas pamąstyti, ar lengvai galėsite savo darbovietėje gauti laisvą dieną.

Į interviu nevėluokite. Asmeninis pokalbis su pareigūnu vyks atskiroje kabinoje. Klausimų detalumas ir kiekis tiesiogiai priklausys nuo pareigūno. Būkite pasiruošę išsamiai paaiškinti savo situaciją – t.y. atvykimo ir darbo istoriją.

Interviu metu pareigūnas už jus užpildys išsamią anketą-formą, nukopijuos visus Jūsų atneštus dokumentus ir, jei dokumentų pakanka, atsisveikindamas pasakys, jog atsakymo turite laukti paštu.

Tai, jog dokumentų tikrinimo procedūra praėjo sėkmingai, patvirtins paštu atsiųstas Jūsų NI numeris. Pasiruoškite laukimui; laiškas, patvirtinantis, jog gavote NI numerį ir pats numeris gali būti atsiųstas per 6-8 savaites, tačiau pati plastikinė NI kortelė gali ateiti tik po 12-14 savaičių! Priminsime, jog šiuo laukimo laikotarpiu Jūs galite ir toliau dirbti savo darbovietėje, kol bus išduotas NI numeris.

ST Partners perspėja: jau po interviu tam tikrais atvejais galite gauti laišką su prašymu papildyti Jūsų bylą tam tikrais dokumentais. Nesibaiminkite, tai nėra neigiamas atsakymas – įvykdykite laiške prašomas užduotis (pvz., gali reikalauti faksu atsiųsti kokio nors dokumento kopiją) ir vėl laukite.

Tas pats NI numeris naudojamas visą aktyvų darbinį žmogaus gyvenimą. Jei pamiršote savo NI, pametėte NI kortelę ir negalite atkurti iš atminties, turėtumėte kreiptis į Socialinės apsaugos departamentą su prašymu išduoti naują kortelę su tuo pačiu unikaliu NI numeriu.

Kur gauti daugiau informacijos?

Inland Revenue – www.inlandrevenue.gov.uk

The Department for Work and Pensions – www.dwp.gov.uk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here