Pagrindinės darbo teisės UK

0
5256

Pagrindinės darbo teisės UK

Jūsų darbo teises gina įstatymai, siekiant užkirsti kelią jūsų galimam išnaudojimui arba netinkamam elgesiui su jumis. Kai kurios teisės įsigalioja iš karto jums pradėjus dirbti, kitos priklauso nuo išdirbto laiko. Sužinokite daugiau apie savo pagrindines teises.
Atsisiųsti informaciją apie ‘pagrindines darbo teises’ (PDF 371K)

Nacionalinis minimalus darbo užmokestis

Dauguma dirbančiųjų turi teisę gauti bent jau Nacionalinį minimalų darbo užmokestį (NMW). Neturi reikšmės, ar jūs dirbate pilnu ar nepilnu etatu, turite nuolatinį darbą ar dirbate pagal trumpalaikę darbo sutartį, esate įdarbintas per agentūrą ar tiesiogiai darbdavio.

Jei jums mokama už pagamintų daiktų ar atliktų užduočių kiekį, toks darbas vadinasi “vienetų darbu” arba “pagal tarifinį atlygį apmokamu” darbu. Už “vienetų darbą” taip pat turite teisę gauti Nacionalinį minimalų darbo užmokestį.

Atsisiųsti ‘Nacionalinis minimalus darbo užmokestis: vadovas darbininkams’ (PDF 139K)

Darbas žemės ūkio sektoriuje

Jei dirbate žemės ūkyje, jūsų teisės skiriasi nuo kitų dirbančiųjų teisių. Jūs galite turėti teisę į žemės ūkio sektoriaus minimalų darbo užmokestį bei kitas lengvatas. Be to, jūsų atostoginiai bei ligos išmoka bus apskaičiuojami vadovaujantis kitomis taisyklėmis.

Žemės ūkio sektoriuje gali būti atliekami įvairūs darbai, pavyzdžiui:

  • bet kokia ūkyje vykdoma veikla
  • maisto produkcijos, vaisių, gėlių svogūnėlių, augalų ar gėlių auginimas ir derliaus nuėmimas
  • žemės naudojimas ganykloms, vaismedžių sodams, miškams

Vadovas žemės ūkio darbininkams, anglų kalba

Įdarbinimo agentūros

Per įdarbinimo agentūras darbo ieškantys asmenys turi tam tikras teises. Šiomis teisėmis yra siekiama užtikrinti, kad agentūra jūsų neišnaudotų.
Atsisiųsti: ‘Agentūrų įdarbinti dirbantieji: žinokite savo teises’ (PDF 280K)

Darbo užmokesčio atskaičiavimai

Gali būti teisėtai atliekami atskaičiavimai iš jūsų darbo užmokesčio, jei:

  • jie yra numatyti ar patvirtinti įstatymų (pvz.: mokesčių ir nacionalinio draudimo įmokos)
  • juos leidžia jūsų darbo sutartis – prieš atliekant atskaičiavimus, jūs privalote turėti sutarties sąlygos, numatančios atskaičiavimus, kopiją arba raštišką atskaičiavimų paaiškinimą
  • prieš atliekant atskaičiavimus, jūs su jais raštiškai sutikote

Jei darbdavys iš jūsų atlyginimo atskaičiuoja pinigus, jums reikėtų patikrinti, ar jis turi teisę tą daryti. Išskyrus nedidelę sumą už gyvenamąjį būstą, jūsų darbdavys iš atlyginimo negali atskaičiuoti jokios sumos ar mokesčio, jei juos atskaičiavus jūsų darbo užmokestis tampa mažesnis negu Nacionalinis minimalus darbo užmokestis, net ir tais atvejais, kai darbdaviui nurodėte, kad su tuo sutinkate.

Vadovas apie darbo užmokesčio atskaičiavimus, anglų kalba

Nacionalinio minimalaus darbo užmokesčio apskaičiavimas: pagrindinis vadovas, anglų kalba

Įdarbinimo agentūrų taisyklių vadovas, anglų kalba

Darbo valandos

Vidutiniškai per darbo savaitę galima dirbti ne daugiau nei 48 valandas, nebent jūs patys norėtumėte dirbti daugiau. Į šias valandas įeina viršvalandžiai. Jūs turite teisę gauti mažiausiai vieną laisvą dieną per savaitę. Jei per dieną dirbate daugiau negu šešias valandas, jums priklauso mažiausiai 20 minučių poilsio pertrauka.

Jei naudojatės darbo tiekėjo paslaugomis, jis turi gauti jūsų raštišką sutikimą, kuriuo galėtų įrodyti, kad sutikote dirbti papildomas valandas.

Darbo valandos, vadovas anglų kalba

Kitos darbo teisės

Acas pagalbos linija 08457 474 747

Nemokamos ir konfidencialios konsultacijos

Jums taip pat gali būti taikytinos ir kitos darbo teisės, pavyzdžiui, teisė sudaryti darbo sutartį. Jei norite pasikonsultuoti dėl bet kurios iš šių teisių, kreipkitės į Acas (Konsultacijų, taikinimo ir arbitražo tarnybos) pagalbos liniją, kur jums bus suteikta nemokama, konfidenciali ir nešališka konsultacija. Su pagalbos linijos operatoriais galima kalbėtis daugiau nei 100 skirtingų kalbų, tarp jų ir lietuvių kalba.

Jūsų darbo sutartis

Darbo sutartis – tai jūsų ir jūsų darbdavio susitarimas. Įstatymai numato, kad išdirbus daugiau nei vieną mėnesį, jums privalo būti raštu pateiktas darbo sąlygų ir nuostatų pareiškimas. Jūs privalote šį dokumentą gauti per du mėnesius nuo darbo pradžios, net ir tuomet, jei ruošiatės dirbti trumpiau negu du mėnesius.

Paprastai, jei darbdavys nori pakeisti jūsų darbo sutarties sąlygas ir nuostatas, tą padaryti jis gali tik su jūsų sutikimu.

Visada reikia susipažinti su savo darbo sutartimi, kadangi joje nurodytos jūsų teisės. Jei jūsų darbo sutartyje nurodyta, kad jūs turite gauti daugiau, negu įstatymų numatytas minimumas (pvz.: didesnį, negu Nacionalinis minimalus darbo užmokestis, atlyginimą), jūsų darbdavys turi tai užtikrinti.

Darbo sutartys ir sąlygos, vadovas anglų kalba

Detalizuotas atsiskaitymo lapelis

Atlyginimo mokėjimo dieną ar jos išvakarėse turite gauti jums individualiai išrašytą atsiskaitymo lapelį. Jame turi būti nurodytas jūsų bendras atlyginimas (prieš mokesčius) ir jūsų į rankas gaunamas atlyginimas (atskaičiavus mokesčius ir kitas įmokas).

Atskaičiavimai, kurie gali keistis kas savaitę (pvz.: mokesčiai ir nacionalinio draudimo įmokos) turi būti išvardinti kiekviename atsiskaitymo lapelyje. Visi nesikeičiantys atskaičiavimai gali būti nurodomi kartą per metus.

Atlyginimo mokėjimas ir atsiskaitymo lapeliai, vadovas anglų kalba

Ligos išmokos

Jei dėl ligos praleidžiate keturias ar daugiau darbo dienas iš eilės, galite turėti teisę į įstatymo numatytą ligos išmoką (SSP). Ji garantuoja, kad kol sirgsite, jums bus mokama minimali suma.

Įstatymo numatyta ligos išmoka, vadovas anglų kalba

Metinės atostogos

Pradedant nuo pirmos darbo dienos, jūs turite teisę į minimalias metines atostogas. Tai taikytina ir puse etato dirbantiems bei fiksuotam terminui pasamdytiems dirbantiesiems.

Laisvos dienos ir atostogos, vadovas anglų kalba

Sveikata ir sauga

Jūsų darbdavys turi teisinę atsakomybę rūpintis jūsų sveikata ir sauga darbe.

Jūs turite nemokamai gauti:

  • sveikatos ir saugos informaciją
  • apmokymus
  • apsauginius drabužius

Visi darbdavio ar darbo tiekėjo pasiūlyti gyvenamieji būstai turi atitikti dabartinių įstatymų keliamus reikalavimus.

Jei darbo ieškotės per darbo tiekėją, darbo tiekėjas ir darbo jėgos naudotojas (asmuo, kuriam dirbate) privalo tarpusavyje susitarti, kas bus atsakingas už jūsų sveikatą ir saugą. Šis susitarimas turi būti priimtas raštu.

Sveikata ir sauga, vadovas anglų kalba

Darbas ir šeimos

Dauguma dirbančiųjų gali pasiimti laisvų apmokamų dienų, kai jiems gimsta kūdikis arba kai jie įsivaikina vaiką. Dienų, kurias galima pasiimti, skaičius priklauso nuo to, ar esate tėvas ar motina ir kiek laiko esate išdirbę dabartiniam darbdaviui.

Galite turėti teisę prašyti, kad jums būtų sudaryta galimybė dirbti pagal lankstų darbo grafiką arba pasiimti tam tikrą skaičių neapmokamų dienų, jei jums reikia prižiūrėti savo vaikus.

Darbas ir šeimos, vadovas anglų kalba

Problemos darbe

Darbe atsiradus problemoms ar kilus ginčams, jūs su darbdaviu galite pabandyti juos išspręsti keliais būdais. Jei norite sužinoti, kaip galima išspręsti iškilusias problemas, atsisiųskite ‘problemos darbe’ lankstinuką.

Jūsų pareigos

Jūs privalote turėti įstatymišką teisę dirbti JK ir turėti Nacionalinio draudimo numerį arba turite būti kreipęsi dėl jo išdavimo.

Ar jums reikalingas leidimas, norint dirbti JK?, vadovas anglų kalba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here