Lietuvos Ambasada Anglijoje

0
472

I. Įvadas
A. Informacija apie Lietuvos Ambasadą Anglijoje
B. Lietuvos Ambasados Anglijoje svarbos svarba

II. Ambasados veikla
A. Politiniai ir ekonominiai ryšiai
B. Pagalba Lietuvos piliečiams
C. Atstovavimas Lietuvos valstybės interesams

III. Pagrindinės funkcijos
A. Politinių ir ekonominių ryšių stiprinimas
B. Piliečių pagalba
C. Valstybės interesų atstovavimas

IV. Bendradarbiavimas su kitomis šalimis
A. Tarptautinių renginių ir diplomatijos iniciatyvų dalyvavimas
B. Bendradarbiavimas su kitais regionais

V. Pabaiga
A. Bendradarbiavimo svarbos akcentavimas
B. Ambasados darbuotojų pastangų vertinimas
C. Išvados ir rekomendacijos ateičiai.

I. Įvadas
A. Informacija apie Lietuvos Ambasadą Anglijoje

 • Lietuvos Ambasada Anglijoje yra viena iš svarbiausių Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje.
 • Ši ambasada skirta stiprinti politinius ir ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės.
  B. Lietuvos Ambasados Anglijoje svarbos svarba
 • Ši ambasada yra svarbi šalies ekonomikai, politikai ir piliečiams.
 • Jos veikla padeda užtikrinti, kad Lietuvos interesai būtų atstovaujami ir saugomi užsienyje.

II. Ambasados veikla
A. Politiniai ir ekonominiai ryšiai

 • Lietuvos Ambasada Anglijoje vykdo intensyvias derybas dėl politinių ir ekonominių klausimų su Jungtinės Karalystės atstovais.
 • Ambasada taip pat dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir iniciatyvose, skirtuose stiprinti ryšius tarp abiejų šalių.
  B. Pagalba Lietuvos piliečiams
 • Ambasada teikia pagalbą Lietuvos piliečiams, gyvenantiems ar keliaujančiems po Angliją.
 • Tai apima pagalbą susijusią su asmens tapatybės dokumentais, teisių gynimu ir konsuliniais klausimais.
  C. Atstovavimas Lietuvos valstybės interesams
 • Ambasada atstovauja Lietuvos valstybės interesams Anglijoje, tiek diplomatiniame, tiek ekonominiame lygmenyse.
 • Tai reiškia, kad ambasada stengiasi užtikrinti, kad Lietuvos interesai būtų girdimi ir atstovaujami užsienyje.

III. Pagrindinės funkcijos
A. Politinių ir ekonominių ryšių stiprinimas

 • Viena iš pagrindinių Lietuvos Ambasados Anglijoje funkcijų yra stiprinti politinius ir ekonominius ryšius tarp abiejų šalių.
 • Tai apima derybas dėl ekonominių susitarimų, politinių klausimų ir kultūros mainų.
  B. Piliečių pagalba
 • Ambasada taip pat teikia pagalbą Lietuvos piliečiams, kurie gyvena ar keliauja po Angliją.
 • Tai apima teisių gynimo paslaugas, konsulinę pagalbą ir kitas reikalingas paslaugas.
  C. Valstybės interesų atstovavimas
 • Ambasada atstovauja Lietuvos valstybės interesams Anglijoje, stengdamasi užtikrinti, kad Lietuvos balsas būtų girdimas užsienyje.
 • Tai apima dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose, politinių ir ekonominių derybų vedimą.

IV. Ambasados istorija ir naujienos
A. Ambasados istorija

 • Lietuvos Ambasada Anglijoje buvo įkurta nepriklausomos Lietuvos laikais ir nuo tada svarbi Jungtinės Karalystės ir Lietuvos ryšių dalis.
 • Per savo istoriją ambasada peržiūrėjo daug politinių ir ekonominių permainų, tačiau visada stengėsi stiprinti ryšius tarp abiejų šalių.
  B. Naujienos ir įvykiai
 • Lietuvos Ambasada Anglijoje reguliariai skelbia naujienas ir įvykius, susijusius su ryšiais tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.
 • Tai apima susitikimus su politikais, renginius ir kitas naujienas, kurios yra svarbios abiejų šalių bendradarbiavimui.

V. Ambasados kontaktai ir informacija
A. Ambasados adresas ir kontaktai

 • Lietuvos Ambasada Anglijoje yra Londone ir galite ją rasti šiuo adresu: Lithuanian House, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE.
 • Norėdami susisiekti su ambasada, galite naudoti šiuos kontaktinius duomenis: [email protected] (politiniai ir admin. klausimai)
 • [email protected] (LR pasų, ATK išdavimo/keitimo ir kt. konsuliniais klausimai) https://uk.mfa.lt +44 (20) 38077551 (LR pasų, ATK išdavimo/keitimo ir kt. konsuliniais klausimais); +44 (0)20 7592 2840 (politiniais ir admin. klausimais)
  B. Kitos svarbios informacijos
 • Lietuvos Ambasada Anglijoje taip pat teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su ryšiais tarp abiejų šalių ir pagalba Lietuvos piliečiams.
 • Tai apima informaciją apie reikalingus dokumentus, teisių gynimą ir kitas svarbias temas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here