Didžiosios Britanijos švietimo sistema

0
110
Didžiosios Britanijos švietimo sistema
 1. Įvadas
 2. Didžiosios Britanijos švietimo sistemos struktūra
 3. Tinkamos mokyklos pasirinkimas
 4. Mokyklos tipai Didžiojoje Britanijoje
 5. Ugdymo programos ir egzaminai
 6. Kaip padėti vaikui adaptuotis naujoje mokykloje
 7. Bendravimas su mokytojais ir aktyvus įsitraukimas
 8. Papildomas ugdymas ir popamokinė veikla
 9. Emocinė parama ir pagalba vaikui
 10. Išvados

Įvadas

Lietuvių šeimoms, persikėlusioms gyventi į Didžiąją Britaniją, vienas svarbiausių klausimų – kaip užtikrinti vaikų sėkmingą mokymąsi naujoje švietimo sistemoje. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius Didžiosios Britanijos švietimo sistemos ypatumus, patarimus, kaip išsirinkti tinkamą mokyklą, suprasti ugdymo programas bei padėti vaikams adaptuotis ir pasiekti geriausių rezultatų.

Didžiosios Britanijos švietimo sistemos struktūra

Pirmiausia, svarbu susipažinti su pagrindiniais Didžiosios Britanijos švietimo sistemos etapais. Mokslas yra privalomas vaikams nuo 5 iki 16 metų ir skirstomas į keturis pagrindinius etapus:

 1. Pradinis ugdymas (Primary education) – nuo 5 iki 11 metų (Reception ir Year 1-6).
 2. Viduriniojo ugdymo pirmoji dalis (Secondary education) – nuo 11 iki 16 metų (Year 7-11).
 3. Viduriniojo ugdymo antroji dalis (Sixth form arba Further education) – nuo 16 iki 18 metų (Year 12-13).
 4. Aukštasis mokslas (Higher education) – nuo 18 metų.

Tinkamos mokyklos pasirinkimas

Renkantis mokyklą savo vaikui, svarbu atsižvelgti į keletą veiksnių:

 • Mokyklos reitingai ir pasiekimai (galima rasti oficialioje Ofsted ataskaitoje).
 • Atstumai ir susisiekimas (ar mokykla lengvai pasiekiama nuo namų).
 • Priėmimo kriterijai (kai kurios mokyklos gali turėti specifinius reikalavimus).
 • Jūsų vaiko poreikiai ir pomėgiai (pvz., specialiųjų poreikių, talentų ugdymas).
 • Mokyklos aplinka ir vertybės.
  Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojama apsilankyti keliose potencialiose mokyklose atvirų durų dienų metu ir užduoti rūpimus klausimus.

Mokyklos tipai Didžiojoje Britanijoje

Didžiojoje Britanijoje veikia kelių tipų mokyklos, iš kurių dažniausiai sutinkamos:

 • Valstybinės mokyklos (State schools) – finansuojamos iš valstybės biudžeto, mokslas nemokamas.
 • Akademijos ir laisvosios mokyklos (Academies and Free schools) – nepriklausomos nuo vietos valdžios, mokslas nemokamas.
 • Privačios mokyklos (Independent arba Private schools) – mokslas mokamas.
 • Specialiosios mokyklos (Special schools) – skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 • Religinės mokyklos (Faith schools) – dažniausiai valstybinės, bet su tam tikros religijos vertybių integracija.
  Kiekviena mokykla turi savo unikalų charakterį, tad svarbu rinktis tą, kuri geriausiai atliepia Jūsų vaiko poreikius ir vertybes.

Ugdymo programos ir egzaminai

Nacionalinė ugdymo programa (National Curriculum) nustato privalomų mokomųjų dalykų sąrašą ir mokymosi tikslus kiekvienam ugdymo etapui. Pagrindinis dėmesys skiriamas anglų kalbai, matematikai, gamtos mokslams, tačiau dėstomi ir kiti dalykai, tokie kaip istorija, geografija, menai ir kt. Baigiantys viduriniojo ugdymo pirmąją dalį mokiniai laiko GCSE egzaminus, o baigiantieji antrąją dalį – A-Level egzaminus, kurie yra būtini stojant į universitetus.

Kaip padėti vaikui adaptuotis naujoje mokykloje

Pradėjus lankyti naują mokyklą, ypač svetur, vaikams gali kilti įvairių iššūkių. Tėvai gali padėti sklandžiai adaptuotis:

 • Paskatindami vaiką dalyvauti popamokinėje veikloje, sporto ar meno būreliuose, kurie padės susirasti naujų draugų.
 • Palaikydami ryšį su mokytojais ir reguliariai domėdamiesi vaiko pasiekimais bei savijautą mokykloje.
 • Padėdami vaikui susidoroti su kultūriniais skirtumais, pavyzdžiui, kitokia disciplina ar bendravimo normomis.
 • Skatindami vaiką nepamiršti lietuvių kalbos ir kultūros, kartu ieškodami būdų, kaip integruoti ją į kasdienes veiklas.
 • Rodydami savo vaikui besąlyginę meilę, palaikymą ir pasitikėjimą jo gebėjimu susidoroti su pokyčiais.

Bendravimas su mokytojais ir aktyvus įsitraukimas

Geras bendravimas su mokytojais yra esminis faktorius, užtikrinantis vaiko sėkmę mokykloje. Nors kartais gali kilti kalbos barjeras, svarbu reguliariai dalyvauti tėvų susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose apie vaiko pažangą ir, esant poreikiui, išsakyti savo lūkesčius ar rūpesčius. Taip pat rekomenduojama įsitraukti į mokyklos bendruomenės veiklą, savanoriu dalyvauti renginiuose ar prisijungti prie tėvų tarybos. Toks aktyvumas parodys mokyklai Jūsų norą bendradarbiauti ir padės geriau suprasti vaiko ugdymo procesą.

Papildomas ugdymas ir popamokinė veikla

Didžiosios Britanijos mokyklos siūlo daug galimybių papildomam vaikų ugdymui po pamokų. Tai gali būti įvairūs sporto, meno, muzikos, technologijų ar akademiniai būreliai. Dalyvavimas tokioje veikloje ne tik padeda vaikams atrasti ir ugdyti savo talentus, bet ir prisideda prie socialinių įgūdžių lavinimo, naujų draugysčių užmezgimo. Be to, daugelis mokyklų siūlo ir nemokamą papildomą mokymosi pagalbą tiems mokiniams, kuriems jos reikia.

Emocinė parama ir pagalba vaikui

Persikelti gyventi ir mokytis į kitą šalį vaikams gali būti didelis emocinis iššūkis. Svarbu atvirai kalbėtis su vaiku apie jo jausmus, išgyvenimus ir rūpesčius, kantriai išklausyti ir padrąsinti. Jei pastebite, kad vaikui sunku adaptuotis ar atsiranda emocinių sunkumų, kreipkitės pagalbos į mokyklos psichologą ar kitus specialistus. Svarbu, kad vaikas jaustų, jog bet kokioje situacijoje gali kreiptis paramos ir supratimo į savo tėvus.

Išvados

Nors pradžioje gali atrodyti sudėtinga perprasti Didžiosios Britanijos švietimo sistemą, tinkamas pasiruošimas, aktyvus domėjimasis ir bendradarbiavimas su mokykla tikrai padės užtikrinti sėkmingą Jūsų vaikų mokymąsi ir adaptaciją. Nepamirškite, kad kiekvienas vaikas yra unikalus, tad kantriai ieškokite geriausių sprendimų jo ugdymui ir asmeninei gerovei. Su meile, parama ir pasitikėjimu galėsite padėti savo vaikui išnaudoti visas Didžiosios Britanijos švietimo sistemos teikiamas galimybes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here